อัตชีวประวัติหลวงพ่ออุ่น อรุโณ วัดป่าแดง สันกำแพง เชียงใหม่

อัตชีวประวัติของ หลวงพ่ออุ่น อรุโณ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2466 ณ อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อ ดำ โยมมารดาชื่อ เติม นามสกุล กลลิ่นเกษร มีพี่น้องด้วยกัน 4 คน หลวงพ่ออุ่น อรุโณ เป็นบุตรคนโต มีน้องชาย 3 คน นายสงัด กลิ่นเกษร, นายไพบูลย์ กลิ่นเกษร, Continue Reading →