หัตถกรรม ตีลายแผ่นแร่

ชื่อสินค้า :
หัตถกรรม ตีลายแผ่นแร่
ราคา :
5-100,000 Baht
รายละเอียด :
งานศิลปหัตถกรรมที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอน มีลวดลายอ่อนช้อยและงดงาม ประณีตไม่ซ้ำใคร ซึ่งแต่ละลวดลายนั้นมาจากภูมิปัญญาดั่งเดิม ที่มีการเรียนรู้สืบทอดต่อกันมา

ติดต่อได้ที่
พ่อกำนัน สงวน ปัญโญสุข
โทร.053 332974 หรือ 01 9510640

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*