ตุ๊กตาเซลามิกแต่งกายชุดชาวเขาเผาต่าง ๆ

ชื่อสินค้า : ตุ๊กตาเซลามิกแต่งกายชุดชาวเขาเผาต่าง ๆ ราคา : 100 – 1,500 บาท / ชิ้น รายละเอียด : จำหน่าย – ตุ๊กตาชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ตุ๊กตาล้านนา และตุ๊กตา สาวบ่อสร้างกาวร่ม ตุ๊กตาเซรามิกแต่งชุดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ชุดชาวเขาเผ่า ต่าง ๆ ชุดล้านนา ชุดไทย บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งมาทางที่อยู่ของเรา Continue Reading →

หัตถกรรม ตีลายแผ่นแร่

ชื่อสินค้า : หัตถกรรม ตีลายแผ่นแร่ ราคา : 5-100,000 Baht รายละเอียด : งานศิลปหัตถกรรมที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอน มีลวดลายอ่อนช้อยและงดงาม ประณีตไม่ซ้ำใคร ซึ่งแต่ละลวดลายนั้นมาจากภูมิปัญญาดั่งเดิม ที่มีการเรียนรู้สืบทอดต่อกันมา ติดต่อได้ที่ พ่อกำนัน สงวน ปัญโญสุข โทร.053 332974 หรือ 01 9510640

สินค้าตบแต่งบ้านไม้มะม่วง

ชื่อสินค้า : สินค้าตบแต่งบ้านไม้มะม่วง ราคา : 5-100,000 Baht รายละเอียด : งานศิลปหัตถกรรมที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอน มีลวดลายอ่อนช้อยและงดงาม ประณีตไม่ซ้ำใคร ซึ่งแต่ละลวดลายนั้นมาจากภูมิปัญญาดั่งเดิม ที่มีการเรียนรู้สืบทอดต่อกันมา ติดต่อได้ที่ พ่อกำนัน สงวน ปัญโญสุข โทร.053 332974 หรือ 01 9510640

อัตชีวประวัติหลวงพ่ออุ่น อรุโณ วัดป่าแดง สันกำแพง เชียงใหม่

อัตชีวประวัติของ หลวงพ่ออุ่น อรุโณ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2466 ณ อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อ ดำ โยมมารดาชื่อ เติม นามสกุล กลลิ่นเกษร มีพี่น้องด้วยกัน 4 คน หลวงพ่ออุ่น อรุโณ เป็นบุตรคนโต มีน้องชาย 3 คน นายสงัด กลิ่นเกษร, นายไพบูลย์ กลิ่นเกษร, Continue Reading →

Chiangmai SMEs & OTOP

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรเชียงใหม่เทรดพอยท์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดกิจการรมเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ตลอดทั้งผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทย(OTOP) ได้ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ จัดสัมมนาพิเศษและนิทรรศการให้ความรู้ และการแสดงสินค้า SMEs และ OTOP ในงาน Chiangmai SME & OTOP Go Inter ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีและระบบการจัดการที่ทันสมัยต่างๆ มาใช้กับ การดำเนินงานของกิจการ และ ธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ อีกด้วย Continue Reading →